ترک اعتیاد خانه سپیدترک اعتیاد خانه سپید

درمان اعتیاد در خانه

درمان اعتیاد و ترک اعتیاد در خانه امکان پذیر است؟

تا پایان مقاله درمان اعتیاد در خانه با ما همراه باشید تا به مفصل روش های درمان اعتیاد و آیا اینکه درمان اعتیاد در خانه امکان پدیر است را با هم بررسی کنیم
اعتیاد پدیده پیچیده ای است با توجه به اینکه اعتیاد یک بیماری مزمن وعودکننده مغزی است که جنبه های مختلف زیستی ،روانی واجتماعی فرد را درگیرمی کند درمان وابستگی به موادمخدر نیز نياز به طيف وسيعی از مهارتها، درك و تجربيات دارد.
بهبودی، هدف نهايی درمان می باشد و از زماني كه معتاد می بيند كه ديگر قادر به ادامه زندگی با اين وضع نيست شروع می شود.

هدف از درمان و ترک اعتیاد

1.رسيدن به زندگی عاری از مصرف مواد
2.افزايش انگيزه بيمار برای حفظ پرهيز
3.بهبود رفتارهای ضداجتماعی بيمار
4.بهبود روابط اجتماعی وی
5.كمك به ارتقا عملكردهای متنوع فرد در زندگی
6.رسيدن به مطلوب‌ترين حالت بدنی از نظر طبی
7.شناسايی و درمان اختلالات روانپزشكی
8.بهبود در روابط فرد با خانواده، دوستان و اطرافيان
9.بهبود دوباره عملكرد حرفه‌ای فرد در جامعه
10.ارتقای ارزش‌های معنوی برای بيمار
11.كسب مهارت‌های لازم در مواجهه با مشكلات زندگی و مقاومت در برابر وسوسه مصرف مواد
12.حل كردن مشكلات بی خانمانی برای افراد بی خانمان
13.كسب ظرفيت‌های لازم مربوط به رشد و بلوغ شخصيتی
14.پيشگيری از عود
15.افزايش معنويت در بيمار

  • فرايند بهبودی ترک و درمان اعتیاد

بهبودی، فرايندی است كه با شروع پرهيز از موادمخدر شروع میشود و با ادامه اين پرهيز ادامه می يابد و در اين ميان تغييرات در خود فرد و روابط بين فردی اش نيز ايجاد می گردد.
اين فرايند ترک اعتیاد زمانی شروع می شود كه معتاد درك می كند كه ادامه وضع موجود امكان‌پذير نيست و اين واقعيت را می پذيرد كه سالم ماندن او با مصرف هيچ نوعی از مواد امكان پذيرنيست.
در خصوص بیماری اعتیاد باید آگاه باشیم که توجه صرف به جنبه های فیزیکی این بیماری کاری بیهوده است؛ چرا که جنبه های جسمی و فیزیکی اعتیاد به هیچ عنوان مشکل اصلی ما نیست و تنها یک  قسمت کوچک از بهبودی از بیماری اعتیاد است که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته ای که باید همواره به یاد داشته باشیم، ماهیت و طبیعت بیماری اعتیاد و نحوه تاثیرگذاری آن بر ابعاد مختلف زندگی ما است.
بر پایه آنچه كه توضیح داده شد بیماری اعتیاد را باید از چند دیدگاه و از نظر عوامل گوناگون وعوارض  آن مورد بررسی قرار داد :
1- عوامل روانی
2- عوامل جسمی
3- عوامل  خانوادگی
4- عوامل اجتماعی
5- عوامل  اقتصادی
6- عوامل سیاسی

1- عوامل روانی اعتیاد :
بیشتر معتادین  دچار  نوعی مشكل و یا اختلال روانی هستند و به دلیل همین اختلال به اعتیاد روی آورده و وابستگی روانی به مواد مخدر در آنان  به وجود می آید . چون استفاده  از مواد مخدر موجب می گردد كه تا حدودی و به طور موقت اختلال روانی آنان فروكش كرده و یا به قول خودشان تخدیر شده و درد روانی آنان تسكین یابد در صورتی كه معتاد و یا در صورت لزوم خانواده وی تحت درمان  های ضروری  پزشكی  قرار نگیرند و به سفارش های روان پزشك معالج عمل نكنند ، موفق به ترک و درمان اعتیاد نخواهند شد .
2- عوامل جسمی اعتیاد :
علاوه بر وابستگی روانی به مواد مخدر ، وابستگی جسمی نیز عامل مهم دیگری  است كه در ترک اعتیاد و درمان بیمار معتاد ، جایگاه خاص درمانی خود را دارد . هنگامی كه وابستگی جسمی به وجود آید و در صورت عدم دسترسی فرد معتاد به ماده مخدر، علایمی  در وی بروز می نماید كه او برای جلوگیری و رهایی از آن علایم با هر ترفندی  سعی می نماید كه ماده مخدر مورد نیاز خود را تهیه و از آن استفاده نماید .
با توجه به اینکه علائم جسمی برای هر ماده اختصاصی است برای درمان عوارض جسمی ناشی از ترک اعتیاد نیز روش های گوناگون درمانی وجود دارد كه بیمار بتواند با استفاده از داروهای تجویز شده توسط  پزشك معالج ، این مرحله ترک اعتیاد را به شكلی بگذراند  كه عوارض جسمی كمتری داشته و بتواند دوره بحرانی ترک اعتیاد  را راحت تر بگذراند .
بارزترین علایم جسمی ناشی از ترك ماده مخدر ( و یا در صورتی كه بیمار معتاد نتواند به ماده مخدر دسترسی یابد ) عبارت اند از : دردهای شدید عضلانی  كه فرد را بی قرار و پرخاشگر می نماید ، دل پیچه های شدید توأم با بیرون روی ، تهوع ، استفراغ ، عرق كردن ، بی خوابی و ….
3- عوامل خانوادگی اعتیاد :
عوامل خانوادگی  مانند : عدم توجه مادر و پدر  به چگونگی تربیت فرزندان ، نبودن نظارت های لازم و ضروری از جهات رفتاری ، عدم توجه به رشد روانی و سالم فرزندان ، نبودن  فضای آرام و شاد خانوادگی ،  وجود رابطه های بیمارگونه بین پدر و مادر و فرزندان ، اعتیاد پدر و یا مادر ، كمبودهای عاطفی  فرزندان و بسیاری از عوامل دیگر در اعتیاد فرزند یا فرزندان نقش دارند.  به همین دلایل است كه در درمان اعتیاد فردی از افراد خانواده ، تمامی افراد خانواده باید مورد بررسی های لازم روان پزشكی قرار گیرند . بنابراین در ترك و درمان بیمار معتاد ، همه افراد خانواده  باید همیاری و همكاری لازم را با پزشك  معالج بنمایند . در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت كه فرد معتاد در ترک  و درمان اعتیاد موفق گردد.
4-عوامل اجتماعی اعتیاد :
یعنی محیط و جامعه ای كه فرد معتاد  در آن زندگی می كند ، كوچه ، محله ، شهر،  همسایه ها ، دوستان ، افراد فامیل و … در اعتیاد نقش دارند.
5- عوامل اقتصادی اعتیاد :
اگر با دقت بیشتری به اعتیاد و پیامدهای آن نگاه  كنیم متوجه می شویم كه خسارت های مادی كه روزانه و به تدریج به اقتصاد  فرد معتاد ، خانواده وی  و جامعه وارد می شود خیلی بیشتر از هزینه ناچیزی است كه برای ترک و درمان بیماری اعتیاد خرج می شود.
6- عوامل سیاسی اعتیاد :
در گذشته  و به احتمال زیاد در حال حاضر نیز ، یكی از جنبه های سیاست های استعماری و استثماری بر این پایه قرار داشت تا بتواند با شیوع اعتیاد و با پیامدهای بازدارنده ای كه در اعتیاد وجود دارد مردم یك جامعه را از پیشرفت های علمی – اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و … محروم نمایند .

درمان اعتیاد شامل دو بخش عمده :
1- درمان وابستگی جسمی (که اصطلاحا به آن سم زدائی می گویند)
2- درمان وابستگی روانی می باشد که درمان وابستگی روانی مهمترین بخش آن می باشد .
اثرات مستقیم مواد(وابستگی جسمی) :
• ناشی از عمل مستقیم ماده بر بدن و ذهن است
• برای هر ماده ای اختصاصی است
• با قطع مصرف ماده، اثرات به سرعت (چند روز تا 3 ماه) بر طرف می شوند
• حتی قطع اجباری ماده، با برطرف شدن علایم همراه است
نکته:
• علائم مصرف وقطع مصرف بین مواد مختلف مشترک یا گاهی کاملا متضاد است
• برخی علائم بسیار خطرناک ومشکل ساز هستند(اضافه مصرف، جنون، تشنج، عدم تحمل و مرگ)
ناراحتی ناشی ازقطع مصرف مواد بستگي به عوامل زير دارد:
ـ نوع ماده مصرفي :(هرويين علايم محروميت شديدتري تا ترياك دارد.)
ـ شيوه مصرف: (مثلا تزريق هرويين علايم محروميت شديدتري تا تدخين آن دارد.)
ـ مقدار مصرف روزانه: (هرچه مقدار مصرف بيش‌تر باشد، شدت علايم محروميت بعد از قطع آن شديدتر است.)
ـ مدت زمان مصرف: (هرچه مدت اعتياد طولاني‌تر باشد، شدت علايم محروميت بعد قطع آن شديدتر است.)
ـ چگونگي قطع مصرف: (هرچه بتدريج مقدار مصرف كم‌تر شده و سپس قطع شود، علايم محروميت خفيف‌تر است.)
ـ آستانه تحمل درد و ساير عوامل رواني و فردي :(در افراد مختلف متفاوت است.)

– حال با تمام توضیحات فوق  می توانیم به این 2 سوال پاسخ دهیم :
1- آیا ترک اعتیاد در خانه به بهبودی منجر می شود؟
همانگونه که توضیح داده شد این نوع ترک هیچگونه تاثیری در جنبه روانی بیماری که اصلی ترین قسمت درمان است را ندارد.
2- آیا ترک اعتیاد در خانه می تواند سلامتی فرد را به مخاطره افکند؟
درمان وابستگی جسمی به مواد مخدر که اصطلاحا سم زدائی نامیده شده و در جامعه به ترک اعتیاد معروف است در مواردیکه بیمارتحت ارزیابی صحیح پزشکی و آزمایشات لازم انجام نگرفته و یا استانداردهای مراقبتهای پزشکی و پرستاری رعایت نشود می تواند با خطرات جدی همراه باشد.

مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید
درباره مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید
خانه سپید کمپ نیست خانه سپید مرکز بستری ترک اعتیاد و درمان اعتیاد با پزشکان متخصص و کار ازموده و تیم کامل پزشکی است) درمان اعتیاد نیاز به تخصص وتجربه دارد ما آن را در یک مجموعه فراهم کرده ایم شماره تماس 02634408046

بدون نظر

ارسال نظر

 
 

درمان اعتیاد نیاز به تخصص وتجربه دارد برترین خدمات ترک اعتیاد در خانه سپید

ارتباط با مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید

مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید افتخار دارد در راستای کمک به مدد جویان ترک اعتیاد از هیچ کوششی دریغ ننماید (تولدی دوباره در راه است) فاصله رهایی از دام اعتیاد به اندازه یک تماس
آدرس: استان البرز-کرج - محمدشهر-بعد از میدان شهدای جعفرآباد-خیابان شمس-خانه سپید
تلفن ۰۲۶۳۴۴۰۸۰۴۶