ترک اعتیاد خانه سپیدترک اعتیاد خانه سپید
ترک اعتیاد مواد مخدر

ترک اعتیاد مواد مخدر

ترک اعتیاد مواد مخدر روش های ترک اعتياد مواد مخدر و درمان اعتیاد بيماران معتاد به مواد مخدر

تابه امروز روش هاي گوناگوني برای ترک اعتیاد و درمان اعتیاد بيماران معتاد به كار گرفته شده است كه به مختصر به ذكر چگونگي انجام روش ها پرداخته مي شود.

  •  روش كم كردن تدريجی ماده مخدر:

در اين روش ترک اعتیاد مواد مخدر و درمان اعتیاد بيمار معتاد مي تواند با يك برنامه ريزي منظم و دقيق و با اراده اي قوي و محكم ، روزانه از ماده مخدري كه استفاده مي نمايد كم كند تا آن را در مدت 2 تا 3 هفته به صفر برساند . در اين روش ترک اعتیاد مواد مخدر و درمان اعتیاد بيمار نياز دارد كه زير نظر روان پزشك معالج از داروهاي تجويز شده استفاده نمايد . داروهاي تجويز شده اغلب داروهايي است كه در رشته روان پزشكي به كار برده مي شود و موجب مي گردد كه علايم وابستگي رواني و جسمي بيمار معتاد به آن ميزان كاهش يابد كه فرد معتاد احساس نياز به ماده مخدر نداشته باشد . از خصوصيات اين روش اين است كه فرد مي تواند به فعاليت هاي روزمره خود بپردازد .

  •  روش استفاده از داروهای ترک اعتياد مواد مخدر و درمان اعتیاد به طور سرپايي :

در اين روش ترک اعتیاد مواد مخدر فرد معتاد توسط پزشك ، درمان خود را شروع مي نمايد و داروهايي براي وي تجويز مي شود كه شامل داروهاي اعصاب و داروهايي است كه ماده مخدر نيستند ، اما اثراتي شبيه ماده مخدر دارند . در اين روش ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به بيمار توصيه مي شود كه به هيچ عنوان از ماده مخدر استفاده ننمايد . اثرات درماني داروهاي تجويز شده و اين كه به چه ميزان بايد تجويز گردد بستگي به نوع ماده مخدر مصرفي و مقدار آن دارد . در اين روش اغلب توصيه مي گردد كه بيمار معتاد به مدت چند روز تا يك هفته در منزل استراحت نموده و بعد به كارهاي روزمره خود بپردازد .

  •  روش استفاده از داروهاي ترک اعتياد و درمان اعتیاد با بستري شدن در بيمارستان :

اين روش ترک اعتیاد مواد مخدر و درمان اعتیاد مانند روش دوم است . با اين تفاوت كه فرد معتاد در بيمارستان بستري مي گردد و كليه امور درماني با نظارت پزشك معالج انجام مي شود .از امتيازات اين روش اين است كه بيمار معتاد از نزديك مورد مراقبت هاي لازم پزشكي و پرستاري قراردارد و چون در بيمارستان بستري است دسترسي او به مواد مخدر بسيار كم و يا غير ممكن است و اگر گاهي بيمار نياز به داروهاي خاص خوراكي و يا تزريقي داشته باشد ، اين داروها به راحتي در بيمارستان به وي داده شده و يا تزريق مي گردد و لذا هرگونه علايم ناشي از ترك ، خواه رواني و يا جسمي ، سريع تر درمان مي گردد .

توضيحات لازم :

الف : در گذشته ي نه چندان دور ، داروي ترک اعتياد مواد مخدر و درمان اعتیاد در مراكز مخصوص و با يك برنامه منظم روزانه به معتادان داده مي شد و روش هاي درماني گوناگون غير دارويي نيز به كار گرفته مي شد. در حال حاضر مسئولان در تلاش اند كه بتوانند از همان روش هاي گذشته و داروهاي خاص استفاده كرده و به درمان بيماران معتاد همت گمارند .

ب : متأسفانه در حال حاضر انواع و اقسام داروهاي ترك اعتياد در بازار وجود دارد كه براي ترک اعتياد و درمان اعتیاد به فروش مي رسد. از محتويات و يا تركيـبات چنين داروهايي كمتر كسي اطلاع دارد . در مورد اين داروها مي توان چنين اظهار نظر نمود كه محتويات اين داروها اكثراً تركيبي از مواد مخدر است . ديده شده است كه بسياري از معتادين كه از اين تركيبات استفاده مي نمايند به اين داروها معتاد مي گردند .

ج : بنابر اين اگر بيماران معتاد از اين داروها استفاده نمايند نه تنها نبايد انتظار ترک اعتیاد و درمان اعتیاد مورد اطمينان را داشته باشند بلكه ممكن است به اين داروها معتاد گردند . به عنوان مثال اگر هر فرد عادي بتواند يك عمل جراحي را انجام دهد مي توان انتظار داشت كه هر فردي نيز در ترک اعتیاد مواد مخدر و درمان اعتياد همانند يك پزشك متخصص عمل نموده و موفق گردد.

د : از تبليغاتي كه اخيراً در مورد ترک اعتیاد و درمان اعتياد مي شود ، استفاده از اشعه ليزر است كه ابهامات زيادي را در بر داشته و دارد كه چگونه اشعه ليزر مي تواند مشكلات رواني و جسمي بيماران معتاد را درمان كنند؟

  •  روش سم زدايی و ترک اعتیاد مواد مخدر و درمان اعتیاد يا U.R.O.D :

آخرين ، پيشرفته ترين و سريع ترين روش ترک اعتياد ،و درمان اعتیاد در حال حاضر روش سم زدايي ياU.R.O.Dاست . كه چند سالي است در كشور ما به كار گرفته شده و مي شود . در اين روش بسته به نوع ماده مخدر ، طريقه استفاده از آن ، و مدت زماني كه سبب اعتياد شده است ؛ فرد معتاد بين 4 تا 6 ساعت توسط متخصص بيهوش مي شود . در مدت زمان بيهوشي داروهايي به بيمار تزريق مي گردد كه وي بعد از آن كه به هوش مي آيد بسياري از علايم جسمي ترك ماده مخدر را ندارد، مگر عوارض معمولي بعد از بيهوشي . همان گونه كه بارها اشاره و تأكيد گرديد ادامه درمان هاي ضروري به عهده روان پزشك معالج است كه با بررسي علايم رواني ، برنامه ريزي درماني را شروع مي نمايد . داروهايي كه اغلب مورد استفاده قرا رمي گيرند داروهاي ضد ماده مخدر و داروهاي ضروري براي درمان علايم رواني و برخي علايم جسمي باقي مانده مي باشد كه ممكن است ضعف ، سستي و … را در بر داشته باشد . بهتر است كه روش سم زدايي در بيمارستان و با نظارت و مراقبت هاي پزشكي انجام گردد .

گاهي شنيده مي شود كه با اين روش در 24 ساعت ( يك روز ) بيماري اعتياد درمان مي گردد و يا در بعضي از درمانگاه ها و يا مطب هاي اختصاصي در چند ساعت انجام مي شود . اين شنيده ها تا حدودي اغراق آميز به نظر مي رسد و خود نوعي تبليغات تجارتي است .

روش سم زدايي بهتر است در بيمارستان صورت پذيرد و لازم است كه بيمار بعد از انجام سم زدايي چند روز در بيمارستان بستري باشد تا توسط پزشك معالج علائم جسمي و رواني او به حالتي اطمينان بخش بهبود يافته و بقيه درمان ها به طور سرپايي ادامه يابد . تشخيص و تصميم گيري در مورد زمان مرخص شدن بيمار معتاد برعهده پزشك معالج است. مهم ترين نكته درماني اين است كه بعد از ترخيص ، بيمار بايد از داروهايي كه توسط پزشك تجويز مي شود حتماً استفاده كرده و به توصيه هاي او عمل نمايد و تا زماني كه لازم باشد به درمان خود ادامه دهد .

روش سم زداييU.R.O.D هيچ گونه خطري در پي نخواهد داشت . معهذا لازم است كه بيمار مورد آزمايشات و معاينات لازم پزشكي قرار گيرد . اگر به دليل يك نوع بيماري ، استفاده از روش سم زدايي غير ممكن باشد بدون شك از روش هاي ديگر ترک اعتیاد مواد مخدر و درمان اعتياد مي توان بهره گرفت . بنابر آنچه كه گفته شد و چنانچه مي خواهيد در ترک اعتیاد و درمان اعتياد خود يا نزديكان خود موفق باشيد ، رعايت موارد زير ضروري است؛ در غير اين صورت احتمال بازگشت به اعتياد حتمي است :

1- فرد معتاد از ديدگاه پزشكي خصوصاً روان پزشكي بيمار است .

2- فرد معتاد بايد بخواهد و مصمم باشد كه از بلاي خانمانسوز اعتياد نجات يابد .

3- ارزيابي هاي روان پزشكي ، روان شناختي ، شخصيتي ، جسمي و … قبل از شروع ترک اعتیاد و درمان ضروري است .

4- بيمار و خانواده بيمار بهتر است كه در حد امكان نظريات و توصيه هاي روان پزشك معالج را پذيرفته و به آن عمل نمايند .

5- بهتر است فرد معتاد با همراه مورد اعتماد خانواده و روان پزشك معالج در بيمارستان بستري گردد .

6- در صورتي كه پزشك معالج صلاح مي داند ، بيمار معتاد در مدت زمان مشخصي ممنوع الملاقات باشد و تمام اطرافيان و نزديكان بايد اين نكته را رعايت نمايند.

7- نوع و روش ترک اعتیاد و درمان اعتیاد يا سم زدايي با توافق بيمار معتاد يا خانواده او و روان پزشك معالج تعيين و انتخاب شود.

8- مدت زمان بستري توسط پزشك معالج تعيين و مشخص مي گردد و بيمار و خانواده او نبايد بر خلاف آن عمل نمايند .

9- بعد از انجام ترک اعتياد و درمان اعتیاد  بيمار بايد حداقل به مدت يك سال تحت نظر روان پزشك به درمان خود ادامه داده و از داروهايي كه تجويز مي شود استفاده و به توصيه هاي او عمل نمايد .

10 – درمان هاي غير دارويي مانند روان درماني انفرادي ، گروه درماني ، خانواده درماني و … اگر لازم باشد بهتر است انجام شود.

11- شروع به كار ، فراهم نمودن كاري مناسب ، و بازگشت سريع فرد به كار قبلي در درمان بسيار مؤثر است .

12- فعاليت هاي ورزشي روزانه و منظم يكي از ضروريات درمان است.

13- در حال حاضر پيشرفته ترين ، سريعترين و بهترين روش ترک اعتياد و درمان اعتیاد ، روش سم زدايي U.R.O.D مي باشد كه بهتر است با بستري شدن در بيمارستان صورت پذيرد .
به اين اميد كه شاهد روزي باشيم كه اعتياد به مواد مخدر و يا هرگونه اعتياد ديگري در كشور عزيزمان ريشه كن گرد

ترک اعتیاد و درمان اعتیاد در مرکز بستری ترک و درمان اعتیاد خانه سپید کاملا تخصصی انجام می شود جهت ارتباط با مرکز از اطلاعات تماس استفاده کنید

مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید
درباره مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید
خانه سپید کمپ نیست خانه سپید مرکز بستری ترک اعتیاد و درمان اعتیاد با پزشکان متخصص و کار ازموده و تیم کامل پزشکی است) درمان اعتیاد نیاز به تخصص وتجربه دارد ما آن را در یک مجموعه فراهم کرده ایم شماره تماس 02634408046

بدون نظر

ارسال نظر

 
 

درمان اعتیاد نیاز به تخصص وتجربه دارد برترین خدمات ترک اعتیاد در خانه سپید

ارتباط با مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید

مرکز بستری ترک اعتیاد خانه سپید افتخار دارد در راستای کمک به مدد جویان ترک اعتیاد از هیچ کوششی دریغ ننماید (تولدی دوباره در راه است) فاصله رهایی از دام اعتیاد به اندازه یک تماس
آدرس: استان البرز-کرج - محمدشهر-بعد از میدان شهدای جعفرآباد-خیابان شمس-خانه سپید
تلفن ۰۲۶۳۴۴۰۸۰۴۶