ترک اعتیاد ترامادول

ترک اعتیاد ترامادول

ترک اعتیاد ترامادول آشنایی باترامادول و عوارض مصرف ترامادول ترامادول با نام های ترامادول ، تدامول ، بايومادول ، … از دسته داروهاي مسكن مخدر يا اپوئيد هاي مصنوعي مي باشد . علت مصرف اين دارو در پزشكي براي كاهش درد است . به علت در دسترس بودن ترامادول ، قيمت نازل آن ، ارائه […]