درمان اعتیاد هروئین

ترک اعتیاد هروئین

ترک اعتیاد هروئین آشنایی با هروئین و عوارض مصرف هروئین هروئین چسیت یکی از انواع افیون هایی است که از گیاه خشخاش به دست می آید که به رنگ سفید مایل به خاکستری ، زرد ، یا حتی قهوه ای یافت می شود . که مصرف این مواد همیشه خطر مسمومیت و مرگ برای مصرف […]