روان درمانی ترک اعتیاد

روان درمانی ترک اعتیاد

ترک اعتیاد روان درماني ترک اعتياد آشنایی با روان درمانی ترک اعتیاد عوامل زيادي در ايجاد اعتياد و درمان آن نقش دارند . بر اي مثال : ژنتيک ، خانواده ، محيط زندگي ، بيماريهاي پايه مانند اضطراب و افسردگي ، مهارتهاي فردي اجتماعي . …. درمان جامع و کامل شامل دو مرحله است ۱ […]