برچسب آرشیوها: مواد مخدر

مواد مخدر | خانه سپید

 مواد مخدر

 مواد مخدر اپییوئید ها (Opioid)  این گروه از نظر طبیعی یا صانعی بودن به دوگروه تقسیم می شوند : طبیعی : تریاک ،شیره ، پاراگوریک صناعی : مورفین ، و اپییوئیدهای مشابه آن ( متادون،  Laam  پروپوکسی فن ، Daroon )، مپردین و اپیوئیدهای مشابه آن ( پتیدین ، آنیلیریدین …

مطالعه بیشتر »
Call Now Buttonمشاوره رایگان