ترک اعتیاد و مرکز درمان اعتیاد خانه سپید

فهرست مطالب

مراحل ترک اعتیادمشاوره هنگام پذیرشمدت زمان دوره
سم زدایی بدنمشاوره کامل در خصوص روال استاندارد ترکمدت زمان 10 تا 15 روز زمان
درمان سرپایی بیمارتجویز دوز دارویی مناسب توسط پزشکنیاز به بستری در این روش نیست
درمان تدریجی ترکمرقبت 24 ساعته توسط پرستارمدت زمان 10 تا 12 روز زمان میبرد
ترک اعتیاد تخصصی خانه سپیدتحت نظر پزشک متخصص میباشد2 تا 3 روز زمان نیاز دارد
ترک اعتیاد فوق العاده تخصصی و سریعتحت نظر پزشک فوق تخصص و متخصص بیهوشی خواهد بود4 تا6 ساعت
توان‌بخشی بیمارشامل روان درمانی – کار درمانی و ورزش درمانی خواهد بودمدت زمان 30 تا 60 روز بعد از ترخیص توسط بیمار و با مشاوره مرکز انجام میشود

درمان کامل اعتیاد نیاز به تخصص و تجربه دارد که خانه سپید همه آنها را در یک مجموعه جمع کرده است.

تلفن مشاوران تخصصی ما را فراموش نکنید .تلفن تماس: 02634091528 

آیا میدنستید خانه سپید کمپ نیست ؟ خانه سپید مرکز بستری ترک اعتیاد هست.

کلینیک ترک اعتیاد خانه سپید دارای پزشکان متخصص و مجرب و تیم پزشکی کامل می باشد.